ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ως θεατρικό παιχνίδι εννοούμε τη χρήση θεατρικών τεχνικών όπως μίμηση, παντομίμα, ο δομημένος ή μη αυτοσχεδιασμός αλλά και διάφορα παιχνίδια που ευαισθητοποιούν τις αισθήσεις.

Το θεατρικό παιχνίδι είθισται να χρησιμοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης πολύ περισσότερο δε στο χώρο της ειδικής αγωγής.

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι το παιδί έρχεται σε μια πιο λεπτή επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο αλλά και το περιβάλλον του. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να εκφραστούν ή να μάθουν να εκφράζονται.

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, καθώς δίνονται ευκαιρίες διερεύνησης των ενδιαφερόντων τους, της φαντασίας τους. Μέσω της διαχείρισης διαφορετικών καταστάσεων ενισχύεται η αυτοεκτίμησή τους και συνάμα βελτιώνεται η κοινωνική τους συμπεριφορά μιας και μαθαίνουν να λειτουργούν στα πλαίσια του ομαδικού παιχνιδιού. Έτσι μέσα από τα παιχνίδια ρόλων-και όχι μόνο-μαθαίνουν να κάνουν συμβιβασμό, να περιμένουν τη σειρά τους και να γίνονται πιο ευέλικτα, κοινωνικά.

Το θεατρικό παιχνίδι είναι το εργαλείο για να δουλέψουμε τις δυσκολίες του κάθε παιδιού ξεχωριστά (φάσμα αυτισμού-άσπεργκερ, νοητική υστέρηση, προβλήματα λόγου, κοινωνικής προσαρμογής κ.α).

Μερικές από τις δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά είναι οι εξής:

  • Κοινωνικότητα
  • Αναγνώριση και επεξεργασία συναισθημάτων
  • Ενσυναίσθηση
  • Ανάπτυξη λεξιλογίου
  • Εμπλουτισμός σωματικής γλώσσας
  • Ενίσχυση αυθορμητισμού και πρωτοβουλίας
  • Εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τους άλλους.
  • Δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία.