Συμπτώματα

Τα βασικότερα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι τα εξής:

Γενικά:
 • Δυσκολία στην ταξινόμηση και την οργάνωση των πληροφοριών που-προσλαμβάνουν.
 • Έλλειψη οργάνωσης και ακαταστασία στα πράγματά τους, όπως στην τσάντα, τα συρτάρια, τη ντουλάπα τους.
 • Δυσκολία στις αλληλουχίες, όπως το να μάθουν τις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες, τις εποχές, νούμερα τηλεφώνου.
 • Δυσκολεύονται να ακολουθήσουν περίπλοκες οδηγίες.
 • Έχουν περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής.
 • Κουράζονται εύκολα, καθώς καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια να κατανοήσουν, όσα ακούν ή διαβάζουν.
 • Δυσκολεύονται να θυμηθούν ημερομηνίες, ονόματα, να μάθουν ορισμούς. (κυρίως στο μάθημα της Ιστορίας)
 • Έχουν φτωχή έκφραση στον προφορικό λόγο, κακή σύνταξη και ελλιπές λεξιλόγιο. (λακωνικός λόγος)
 • Δυσκολία στον προσανατολισμό στο χώρο (δεξιά-αριστερά) και το χρόνο (χτες-σήμερα-αύριο, πριν-τώρα-μετά).
 • Δυσκολίες στην αριθμητική. Δυσκολεύονται να κάνουν τις πράξεις νοερά και χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους για να μετρήσουν ή να υπολογίσουν. Κάνουν λάθη στη διαδικασία της πράξης (λάθος βήματα για να λύσουν μια πράξη), υπολογιστικά λάθη (ξεχνούν τα κρατούμενα, βρίσκουν λάθος αποτέλεσμα), δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας.
Στην ανάγνωση:
 • Συλλαβιστό, κομπιαστό διάβασμα, χωρίς χρώμα στη φωνή (μονότονο, φλατ διάβασμα)
 • Δυσκολεύονται να κρατήσουν τη σωστή σειρά που διαβάζουν (πολλές φορές δείχνουν τη σειρά με το μολύβι ή το δάχτυλό τους)
 • Δεν τηρούν τα σημεία στίξης (τελεία, κόμμα), δηλ. δεν σταματούν καθόλου ή σταματούν σε λάθος σημείο.
 • Καθρεφτική ανάγνωση γραμμάτων-αριθμών (3 αντί ε)
 • Μαντεύουν τις λέξεις η τις αντικαθιστούν με άλλες που μοιάζουν σημασιολογικά ή οπτικά, πχ λευκό-άσπρο, καντήλι-μαντήλι.
 • Μειωμένη κατανόηση του κειμένου που διαβάζουν.
 • Δυσκολία να λύσουν ένα πρόβλημα αριθμητικής γιατί δεν έχουν καταλάβει καλά το κείμενο της εκφώνησης του προβλήματος.
Στη γραφή:
 • Παραλείπουν γράμματα, συλλαβές ή λέξεις, όταν γράφουν, πχ. Μλι αντί μέλι, παραρο αντί παράθυρο.
 • Προσθέτουν γράμματα, συλλαβές ή λέξεις, εκεί που δεν χρειάζεται.
 • Αντικαθιστούν γράμματα που μοιάζουν ακουστικά, πχ θ-δ, β-φ, γ-χ. (κάδε-κάθε)
 • Αντιστρέφουν γράμματα πχ. Ομοφρο αντί όμορφο.
 • Δεν χρησιμοποιούν σημεία στίξης και τόνους, ή τα χρησιμοποιούν σε λάθος σημείο.
 • Δεν χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα ή τα βάζουν εκεί που δεν χρειάζεται, πχ. η μαίρη είναι στο Σπίτι. εγώ Πήγα στο σχολείο.
 • Δεν κρατάνε τις σωστές αποστάσεις μεταξύ των λέξεων ή χωρίζουν τη λέξη εκεί που δεν χρειάζεται, πχ. Σήμερα στο σχολείο διαβάσα με ένακείμενο. (Σήμερα στο σχολείο διαβάσαμε ένα κείμενο)
 • Δυσανάγνωστο γραπτό, με μουντζούρες και άσχημα γράμματα.
 • Όχι σωστά δομημένες προτάσεις
 • Τηλεγραφικό «σκέφτομαι και γράφω», περιορισμένο σε νοήματα και συχνά εκτός θέματος.
 • Δεν εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες της γραμματικής, όπως καταλήξεις ρημάτων (-ω, -εις, -ει), ουσιαστικών (ουδέτερα σε -ι), ενώ γνωρίζουν τον κανόνα και προφορικά τον ανακαλούν.

Οι μαθησιακές δυσκολίες, που αντιμετωπίζει ένα παιδί, οδηγούν σε σχολική αποτυχία, σε ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε απογοήτευση του ίδιου του παιδιού αλλά και του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντός του καθώς και στην εγκατάλειψη των προσπαθειών του για βελτίωση. Ο μαθητής επιβαρύνεται συναισθηματικά και μπορεί να εκδηλώσει προβληματική συμπεριφορά.