Προγράμματα

  • Pecs
  • Makaton
  • Teacch

1) Το Pecs (μεταφράζεται «Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων») είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας, χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. Όσοι χρησιμοποιούν το Pecs, αρχικά μαθαίνουν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο σύντροφο επικοινωνίας και να την ανταλλάσσουν με το επιθυμητό αντικείμενο. Αργότερα, τα παιδιά μαθαίνουν με συγκεκριμένα μηνύματα, μαθαίνουν διάφορες γραμματικές δομές, σημασιολογικές σχέσεις και λειτουργίες επικοινωνίας.

2) Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δυσκολιών στην επικοινωνία και το λόγο να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσουν με ένα απλό αλλά πολύ λειτουργικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, να χαίρονται, να έχουν επιλογές και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Το Makaton βασίζεται στη χρησιμοποίηση νοημάτων ή και γραφικών συμβόλων που συνοδεύουν και υποστηρίζουν τον προφορικό λόγο. Σχεδιάστηκε το 1973 από την Αγγλίδα λογοπεδικό Margaret Walker.

3) Το Teacch (μεταφράζεται Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας) αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας και επικοινωνία. Το Teacch πρόκειται για ένα κρατικό πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το 1972 στην ψυχιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Bόρειας Καρολίνας των Η.Π.Α ως συνέχεια μια ερευνητικής δουλειάς, που είχε αρχίσει το 1966. Τα βασικά στοιχεία του Teacch είναι τέσσερα: 1) Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος
2) Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα
3) Το σύστημα ατομικής εργασίας
4) Η οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων