Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης

Στο κέντρο μας «Αλφαβητάρι» λειτουργεί Πρόγραμμα Οργάνωσης Καθημερινής Σχολικής Μελέτης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην οργανωμένη, αυτόνομη, αποτελεσματική μελέτη των μαθημάτων του σχολείου, ώστε αυτή να επιτυγχάνεται πληρέστερα και στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα της οργανωμένης, αυτόνομης, αποτελεσματικής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου διαβάσματος και ως εκ τούτου, η εξασφάλιση του απαραίτητου, ζωτικού ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά. Έτσι, τα παιδιά μας γίνονται ευτυχισμένα και οι σχέσεις στην οικογένεια δε διαταράσσονται από το καθημερινό άγχος, τις φωνές και τους καβγάδες.

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης;

Το πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης απευθύνεται σε:

  • - Γονείς που δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν και να οριοθετήσουν τα παιδιά τους την ώρα της μελέτης
  • - Σε παιδιά που διαβάζουν αρκετές ώρες χωρίς όμως το διάβασμα να είναι ποιοτικό και αποδοτικό.
  • - Σε παιδιά με υπο-επίδοση
  • - Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία
  • - Σε παιδιά με δυσκολίες εστίασης της προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  • - Σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος
  • - Σε παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς

Τι είναι το Πρόγραμμα Οργάνωσης Της Μελέτης;

Το Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την εκμάθηση στα παιδιά δεξιοτήτων για ανεξάρτητο, χρονικά οργανωμένο και ποιοτικά αποδοτικό διάβασμα από την αρχή ως το τέλος.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 2 ή 3 φορές ανά εβδομάδα σε ομάδες των 2 ή 3 παιδιών ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες. Οι ομάδες αυτές των παιδιών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

• Α’ κατηγορία: ομάδες που αφορούν σε μικρότερα παιδιά (Α’ τάξη δημοτικού ως και Γ’ τάξη δημοτικού). Τα παιδιά της κατηγορίας αυτής εκπαιδεύονται στα πλαίσια της προετοιμασίας της μελέτης της επόμενης μέρας.

• Β’ κατηγορία: ομάδες που αφορούν σε μεγαλύτερα παιδιά (Δ’ τάξη δημοτικού ως και Στ’ τάξη δημοτικού). Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας εκπαιδεύονται σε κορμό μαθημάτων (γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, θεωρητικά, έκφραση)

Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα στο κέντρο εκπαιδεύονται με ειδικές τεχνικές οργάνωσης, δεξιότητες απομνημόνευσης και διαχείρισης του χρόνου και του άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης. Τις μέρες που μεσολαβούν του προγράμματος το παιδί εφαρμόζει τις διδαχθείσες τεχνικές στο σπίτι. Σταδιακά, με την εφαρμογή και επίτευξη των στόχων του εκάστοτε προγράμματος, η συχνότητα των μαθημάτων μειώνεται για να καταλήξει στην ολοκλήρωση του προγράμματος με την εφαρμογή από το παιδί των κανόνων αυτόνομα στο σπίτι.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • - Επικοινωνία της οικογένειας με το κέντρο και διαμόρφωση του αιτήματος με την κοινωνική λειτουργό.
  • - Αξιολόγηση του παιδιού από την ειδική παιδαγωγό
  • - Διαμόρφωση του εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης του παιδιού, ένταξή του στην κατάλληλη ομάδα, ανάλογα με την ηλικία του και τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που το παιδί αξιολογηθεί και εντοπιστούν δυσκολίες, οι οποίες χρήζουν ένταξης σε ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, τότε το πρόγραμμα μελέτης συνεξετάζεται στη βάση των γενικότερων αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση του παιδιού. Εφόσον κριθεί απαραίτητο εντάσσεται στο γενικότερο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού.

Είναι το Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης, μελετητήριο;

Το πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης ασφαλώς και δεν είναι μελετητήριο. Βραχυπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση των δεξιοτήτων εκείνων οι οποίες θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν την αυτονομία του παιδιού στο διάβασμά του. Μακροπρόθεσμος στόχος δε, είναι η αφομοίωση των δεξιοτήτων αυτών και η πλήρης αυτονομία του παιδιού την ώρα της μελέτης. Για να επιτευχθούν οι στόχο αυτοί το πρόγραμμα στηρίζεται στο υλικό του σχολείου για μάθηση in vivo, σε καμία περίπτωση όμως δεν προετοιμάζει το παιδί για την επόμενη μέρα. Δεν παρέχουμε έτοιμη ή μασημένη γνώση στο παιδί, αλλά τρόπους για να μαθαίνει το ίδιο.