Πρακτικές οδηγίες για γονείς

Ήρεμο περιβάλλον χωρίς φωνές και εντάσεις,
ήσυχο μέρος για μελέτη,
συχνά διαλείμματα για ξεκούραση,
όχι υπερβολικές απαιτήσεις και μεγάλος όγκος εργασιών (καλύτερα λίγα και καλά),
όχι πολύωρη μελέτη μαθημάτων,
τήρηση καθημερινού προγράμματος,
επικοινωνία και συνεργασία με το δάσκαλο,
συχνή επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών.

Τι μπορεί να κάνει ο δάσκαλος

Όχι πολύπλοκες οδηγίες, αλλά σύντομες και σαφείς.
Να χρησιμοποιεί ήρεμη και καθαρή φωνή, ώστε να γίνεται αντιληπτός
Να δίνει περισσότερο χρόνο στο μαθητή που δυσκολεύεται, ώστε να ολοκληρώνει τις εργασίες του
Να δίνει περισσότερη προσοχή στο περιεχόμενο των γραπτών ασκήσεων, παρά στην παρουσίαση του κειμένου
Να μειώνει τον όγκο εργασιών για το σπίτι
Να αφιερώνει λίγα λεπτά για εξατομικευμένη βοήθεια του μαθητή μέσα στην τάξη
Να βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τους γονείς
Να επιβραβεύει συχνά τις προσπάθειες του μαθητή

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ : Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ), Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) του Υπουργείου Παιδείας.