Ομάδες εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων προσχολικής,σχολικής και εφηβικής ηλικίας

Στις ομάδες εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων τοποθετούνται παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, με συνοδές δυσκολίες στην ένταξη στην ομάδα συνομηλίκων, στο σχολείο, στην κοινότητα.

Οι ομάδες αυτές διακρίνονται ως προς τη σύνθεσή τους σε ομάδες προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και απευθύνονται σε παιδιά με διαταραχές φάσματος αυτισμού,σύνδρομο Αsperger,ΔΕΠ-Υ και γενικότερες δυσκολίες συμπεριφοράς, οργάνωσης κι ένταξης στη μικρο-κοινότητα του σχολείου και τη μακρο-κοινότητα.

Στόχος των ομάδων αυτών είναι η εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να αναδυθούν θεμιτές συμπεριφορές και να λειανθούν ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Η εκπαίδευση αυτή γίνεται με συγκεκριμένη στοχοθεσία και πολυεπίπεδα. Περιλαμβάνει τη συνεδρία στο κέντρο, την λειτουργία των παιδιών στην κοινότητα (εφαρμογή με εξωτερικά προγράμματα στο σπίτι-οικογένεια), την επικοινωνία και την συνεργασία με το σχολείο.