Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη, η οποία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας λεκτικής και μη, φωνής, ομιλίας και λόγου (προφορικού-γραπτού) και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Το τμήμα λογοθεραπείας του δικού μας κέντρου, ασχολείται κυρίως με διαταραχές που αφορούν στη γλωσσική καθυστέρηση, τη διαταραχή ροής της ομιλίας (τραυλισμός), τις αρθρωτικές-φωνολογικές διαταραχές, την ειδική γλωσσική διαταραχή, τις γλωσσικές διαταραχές ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρήση του λόγου, τη βαρηκοΐα, τις σχιστίες υπερώας, τη δυσπραξία, τη νοητική υστέρηση, τον αυτισμό και άλλες διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

Το τμήμα ενηλίκων ασχολείται κυρίως με διαταραχές επικοινωνίας μετά από νευρολογική βλάβη π.χ εγκεφαλικό (αφασία), τραυλισμό και βαρηκοΐα.

Στοχεύουμε στην πρώιμη παρέμβαση στη βρεφική–νηπιακή ηλικία και τη λογοπεδική αποκατάσταση στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Σε πρώτη επαφή συλλέγουμε όλα τα στοιχεία (ιστορικό) που θα μας βοηθήσουν στην αξιολόγηση του παιδιού ή του ενήλικα. Στη συνέχεια, αξιολογούμε μέσα από αξιολογητικά έντυπα, τεστ και παρατήρηση, την ικανότητα επικοινωνίας λεκτικής και μη.

Συστήνονται περαιτέρω αξιολογήσεις, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, και στη συνέχεια μέσω της διεπιστημονικής ομάδας αποφασίζουμε για την τελική διάγνωση και το αποκαταστασιακό πρόγραμμα του παιδιού και του ενήλικα. Στην περίπτωση των παιδιών, στο πρόγραμμα εντάσσουμε και τους γονείς, ενημερώνοντάς τους συνεχώς για τη εξέλιξη του παιδιού και ζητώντας τους την άμεση συμμετοχή τους.

Σε συνεργασία και με τις άλλες ειδικότητες, στοχεύουμε στην αποκατάσταση των δυσκολιών.

Οι Λογοθεραπεύτριες
Παπακώστα Νίκη
Περδικομμάτη Ειρήνη