Κοινωνική Εργασία

Η Κοινωνική Εργασία, είναι μετάφραση του αγγλοσαξωνικού όρου social Work και ανήκει στις κοινωνικές επιστήμες.

Βασική μέριμνα της κοινωνικής εργασίας είναι αφενός η πρόληψη, δηλαδή η αποτροπή μια κοινωνικής δυσλειτουργίας και αφετέρου η αντιμετώπιση, δηλαδή η επίλυση των προβλημάτων που παρεμποδίζουν, περιορίζουν, αναστέλλουν ή και διαστρεβλώνουν την κοινωνική λειτουργικότητα ενός ατόμου, μιας οικογένειας, μιας ομάδας ή μιας κοινότητας.

Στο κέντρο μας οι αρμοδιότητες-δεξιότητες από μεριάς της κοινωνικής λειτουργού είναι οι κάτωθι:

  • 1) η υποδοχή του καινούριου περιστατικού (εξυπηρετούμενου).
  • 2) η δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας με τον εξυπηρετούμενο(δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης-ενσυναίσθηση).
  • 3) η ανάλυση του προβλήματος ή της προβληματικής κατάστασης.
  • 4) η διερεύνηση του συνόλου των παραγόντων που έχουν επιδράσει στο σύστημα του εξυπηρετούμενου και της αλληλεπίδρασης αυτών των παραγόντων(στοιχεία που συλλέγονται μέσω του κοινωνικού ιστορικού).
  • 5) ο προσδιορισμός των στόχων.
  • 6) η επίτευξη μιας συγκεκριμένης συμφωνίας του κοινωνικού λειτουργού με το σύστημα του εξυπηρετούμενου(συμβόλαιο). Η από κοινού διαπίστωση-συμφωνία σχετικά με το ποιο είναι το πρόβλημα και ποια η επιθυμητή έκβαση (επιδιωκόμενος σκοπός), ποια είναι η πιο δόκιμη διαδικασία αντιμετώπισης και η απαιτούμενη δράση(ποιος κάνει τι και γιατί).
  • 7) η εφαρμογή του σχεδίου παρέμβασης.
  • 8) η ανάπτυξη του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού (του μεσολαβητή, του εμψυχωτή, του συνηγόρου κ.α), ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του εξυπηρετούμενου, το είδος του προβλήματος και την κοινωνική υπηρεσία που απευθύνεται.
  • 9) ο συντονισμός και ο έλεγχος από τον επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό της πορείας της επαγγελματικής σχέσης σε όλα τα στάδια παρέμβασης.
  • 10) η ενεργοποίηση και ενημέρωση των γονέων για όλους τους διαθέσιμους κοινωνικούς πόρους και παροχές (π.χ υπηρεσίες υγείας, προγράμματα κατάρτισης ή οικονομικής ενίσχυσης καθώς και τη διαδικασία που απαιτείται στα εκάστοτε ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να εγκριθούν ειδικές θεραπευτικές δαπάνες).

Κοινωνική λειτουργός
Φωτεινέα Ευαγγελία