Δυσλεξία ειδική μαθησιακή δυσκολία

Πρόκειται για μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζουν ορισμένα άτομα στην επεξεργασία του γραπτού λόγου. Η δυσκολία αυτή αφορά σε όλες τις πλευρές της γλωσσικής λειτουργίας, δηλ. την ανάγνωση, τη γραφή, την κατανόηση και την έκφραση, αλλά δεν εμφανίζεται σε όλα τα άτομα με την ίδια ένταση ή και έκταση.

Εμφανίζεται στα αγόρια σε συχνότερη αναλογία, και μάλιστα 4 προς 1, σε σχέση με τα κορίτσια. Τα άτομα με δυσλεξία δεν παρουσιάζουν νοητικά προβλήματα, αισθητηριακές βλάβες (στην ακοή και την όραση), νευρολογικές παθήσεις, συναισθηματικές διαταραχές, ούτε ζουν κάτω από αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες (ελλιπής σχολική εκπαίδευση, πολιτισμική αποστέρηση, οικογενειακό περιβάλλον φτωχό σε ερεθίσματα). Αντίθετα, τα άτομα αυτά έχουν φυσιολογική ή ανώτερη νοημοσύνη και η συμπεριφορά τους στο σπίτι, στο σχολείο και σε άλλα πλαίσια δείχνει πως είναι πολύ πιο έξυπνα από ό,τι φανερώνει η επίδοσή τους στην ανάγνωση, τη γραφή και συχνά και στην αριθμητική.

Πολύ συχνά, είναι πιθανόν να συνυπάρχουν κι άλλες διαταραχές μαζί με τη δυσλεξία, όπως το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), αγχώδεις διαταραχές καθώς και προβλήματα λόγου.

Το θέμα της αιτιολογίας της δυσλεξίας βρίσκεται ακόμα σε διερεύνηση. Γενικά θεωρείται, πως τα αίτια σχετίζονται κυρίως με την κληρονομικότητα και τη διαφορετική ενεργοποίηση των περιοχών του εγκεφάλου ανάμεσα σε δυσλεξικά και μη άτομα.