Διαταραχές

ΠΑΙΔΙΩΝ

 • Εξελικτικές διαταραχές ομιλίας, άρθρωσης, φωνολογίας.
 • Ελλιπής φωνολογική ενημέρωση.
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή (S.L.I)
 • Γλωσσική καθυστέρηση
 • Πραγματολογική–Σημασιολογική διαταραχή.
 • Γλωσσικές διαταραχές ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρήση.
 • Διαταραχή στη ροή του λόγου (τραυλισμός-ταχυλαλία).
 • Διαταραχές γραπτού λόγου (ειδικές μαθησιακές: δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία και άλλα).
 • Διαταραχές της λογικής και μαθηματικής κρίσης.
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτιστικού φάσματος).
 • Σύνδρομο Asperger.
 • Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας (δυσαρθρία).
 • Δυσπραξία.
 • Λειτουργικές δυσκολίες των οργάνων της άρθρωσης (σχιστίες, προγναθισμός, ρινολαλία).
 • Βαρηκοΐα.
 • Νοητική υστέρηση.
 • Σύνδρομα (Down, Rett, κ.α).
 • ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα).
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Δυσκολίες κοινωνικοποίησης

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 • Νευρογενείς γλωσσικές διαταραχές
 • Αφασία
 • Τραυλισμός
 • Βαρηκοΐα
 • Ψυχολογικά προβλήματα (πχ. αγχώδεις διαταραχές, σχέσεις με το άλλο φύλο, κατάθλιψη)