Διάγνωση μέσω διεπιστημονικής ομάδας

Η διάγνωση μέσω ομάδας διεπιστημονικής, είναι μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις ορθής οργάνωσης και λειτουργίας της παρέμβασης.

Η διεπιστημονική ομάδα, αποτελείται από τους ειδικούς επιστήμονες του Κέντρου μας (ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπεύτρια, Παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό) και μέριμνά της είναι η ολιστική αντιμετώπιση ενός περιστατικού από τη στιγμή που διαμορφώνεται το αίτημα και πραγματοποιείται η πρώτη αξιολόγηση ως την κατάρτιση του προγράμματος παρέμβασης και την ανακοίνωση της διάγνωσης.

Κάθε ειδικός αναλαμβάνει ένα ξεχωριστό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία και αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας.

Έτσι η πορεία προς τη διάγνωση ξεκινά με τη λήψη του ιστορικού και τη διαμόρφωση του αιτήματος στον κοινωνικό λειτουργό, συνεχίζεται με τις αξιολογήσεις αντίστοιχες των δυσκολιών που κρίνεται ότι το παιδί παρουσιάζει, την αξιολόγηση με τεστ από ψυχολόγο για την ενίσχυση του αξιολογητικού αλλά και διαγνωστικού έργου και τέλος η συνάντηση με τον παιδοψυχίατρο για την ολοκλήρωση της διαγνωστικής πορείας.