Νέα

Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στο Αλφαβητάρι

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που εφαρμόζεται από τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου «Αλφαβητάρι», απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας που εμφανίζουν διαταραχή στη λειτουργική επικοινωνία, στις γνωστικές δεξιότητες, στην αυτοεξυπηρέτηση-αυτονομία, στο παιχνίδι, στην αισθητηριακή ρύθμιση. Βασίζεται στις αρχές του ΑΒΑ και ειδικότερα στις Θετικές Παρεμβάσεις καθώς και στις αρχές της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (SI).

Οι τομείς εκπαίδευσης των μαθητών μας είναι:

 1. Επικοινωνία έκφρασης και πρόσληψης (κοινωνικές δεξιότητες)
 2. Γνωστικός τομέας
 3. Αυτοεξυπηρέτηση - Αυτονομία
 4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού
 5. Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 6. Ανάπτυξη δειοτήτων μίμησης
 7. Συμπεριφορά στην κοινότητα
 8. Εξατομικευμένη παρέμβαση σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση γονέων σε μηνιαία βάση. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της στοχοθεσίας τους παιδιού τους και παρουσία του επόπτη του προγράμματος να την εφαρμόσουν μαζί τους. Ο στόχος μας είναι η γενίκευση των δεξιοτήτων των μαθητών στο σπίτι τους και στην κοινότητα από και με τους γονείς τους.

Ενδεικτικά τα προγράμματα παρέμβασης περιλαμβάνουν:

 1. PECS - Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω εικόνων
 2. OPT - Oral Placement Therapy
 3. Feeding Therapy
 4. Δόμηση τύπου TEACCH

Τι είναι συνοπτικά η Πρώιμη Παρέμβαση

Τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης είναι προγράμματα που εφαρμόζονται κατά μέσο όρο από 10 έως 40 ώρες την εβδομάδα. Η εφαρμογή των προγραμμάτων παρέμβασης γίνεται στο κέντρο ειδικών θεραπειών, στο σπίτι, στην κοινότητα και στο σχολείο. Οι αναλογίες των προγραμμάτων μπορεί να είναι 1:1 (1 εκπαιδευτής και 1 μαθητής), 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 κ.ο.κ. ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο κάθε μαθητής. Σε αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν ενεργά ειδικοί εκπαιδευτές, οι γονείς καθώς και άτομα που φροντίζουν το μαθητή. Παρ' ότι ο μαθητής μπορεί να βρίσκεται σε ομαδικό πρόγραμμα οι στόχοι είναι εξατομικευμένοι, είναι δηλαδή σχεδιασμένοι κατάλληλα για τον εκάστοτε μαθητή.

Έρευνες έχουν αποδείξει πως τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης που βασίζονται στις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) Applied Behaviour Analysis (ABA), έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. Αυτοί οι μαθητές έχουν πολύ καλή λειτουργικότητα στο σπίτι τους, έχουν επίσης ομαλότερη ένταξη στην κοινότητα και στο σχολείο.

Τι είναι το ABA

Το ABA είναι η επιστήμη της μάθησης. Είναι η επιστήμη που μελετά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο που μαθαίνουν οι άνθρωποι. Μελετά πώς το περιβάλλον του ατόμου επηρεάζει κοινωνικά σημαντικές συμπεριφορές αυτού του ατόμου και πως μπορούν να αναπτυχθούν τεχνικές που θα οδηγήσουν σε βελτίωση αυτών των συμπεριφορών.

Τα προγράμματα που είναι βασισμένα στο ΑΒΑ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 1. Προώθηση της επικοινωνίας έκφρασης και πρόσληψης
 2. Παροχή θετικής ενίσχυσης για οποιαδήποτε θετική συμπεριφορά τίθεται ως στόχος
 3. Επιλογή στόχων που θα οδηγήσουν σε αλλαγή κοινωνικά σημαντικών συμπεριφορών των μαθητών
 4. Χρήση κατάλληλων τεχνικών βοήθειας για να ανταποκριθούν οι μαθητές στους στόχους και χρήση κατάλληλων τεχνικών απόσυρσης βοηθημάτων για να οδηγηθούν οι μαθητές στην αυτονομία
 5. Γενίκευση

Προφίλ

Το Αλφαβητάρι ιδρύθηκε το 2000 με αρχικό αντικείμενο τη λογοθεραπεία. Με τη λειτουργία του, έγινε αντιληπτή η ανάγκη για προσφορά επιπλέον συναφών υπηρεσιών, όπως ειδική μάθηση και εργοθεραπεία.

Η προσφορά των νέων αυτών υπηρεσιών, άρχισε το 2004. Έπειτα, το κέντρο μας στελεχώθηκε από κλινική ψυχολόγο (2005) και το 2006 από κοινωνική λειτουργό. Από το 2007, η διεπιστημονική ομάδα ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία παιδοψυχιάτρου. Σήμερα, το Αλφαβητάρι στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας με στόχο τη δημιουργία αυστηρώς εξειδικευμένου και εξατομικευμένου προγράμματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων.

Το Αλφαβητάρι παρέχει διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση στις εξής περιπτώσεις:

 • προβλήματα λόγου και ομιλίας-τραυλισμός-μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία-κινητικές δυσκολίες και αδεξιότητα-διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα-διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμός-νοητική υστέρηση-διαταραχές συμπεριφοράς-ψυχολογικές και παιδοψυχιατρικές διαταραχές. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, εκτός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, συνεχίζουν την παρακολούθηση σεμιναρίων-προγραμμάτων σε συνάφεια με το αντικείμενο εξειδίκευσής τους.

Η υπεύθυνη του Κέντρου Παπακώστα Νίκη, από το Μάιο του 2000 έως και σήμερα, παρακολούθησε 30 σεμινάρια και 5 προγράμματα που ενισχύουν το πρόγραμμα αποκατάστασης ΜΑΚΑΤΟΝ, TEACCH, VOICECRAFT, Pecs και το πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών υγείας στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμός. Κύριος φορέας αυτών των σεμιναρίων-προγραμμάτων αποτελεί ο Π.Σ.Λ, η Ε.ΨΥ.Υ.ΠΕ, η CPLOL και η Pyramis.

Από το 2001 έως και το 2007 υπήρξε ερευνητική δράση ούσα μέλος αλλά και συντονίστρια επιτροπής έρευνας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών.

Ομιλήτρια στο διεθνές Συνέδριο των λογοθεραπευτών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η διαδικασία που ακολουθείται στο κέντρο μας προκειμένου να γίνει αξιολόγηση σε ένα παιδί γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Τηλεφωνικά, όπου η υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης-κοινωνική λειτουργός μέσω των κατάλληλων ερωτήσεων (intake), δηλαδή μέσα από ένα μίνι ιστορικό σχετικά με τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο ενδιαφερόμενος, διαπιστώνει με ποια ειδικότητα (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο) πρέπει να οριστεί το ραντεβού.

Ειδικότερα, την ημέρα της αξιολόγησης, οι γονείς (συνήθως και οι δύο) προσέρχονται στο κέντρο την προκαθορισμένη μέρα και ώρα που τους έχει δοθεί μαζί με το παιδί. Αρχικά, το παιδί το βλέπει ο ειδικός, ενώ στο μεσοδιάστημα αυτό ο κοινωνικός λειτουργός λαμβάνει κοινωνικό ιστορικό από τους γονείς, ώστε να διερευνηθούν το αίτημα, το προβαλλόμενο πρόβλημα και να ληφθεί υπόψη στη διαφοροδιάγνωση (ανακοίνωση στους γονείς σχετικά με τις δυσκολίες-διάγνωση)η ψυχοκινητική του ανάπτυξη και το ιατρικό ιστορικό εφόσον υπάρχει.

Κατόπιν τούτου και αφού τελειώσει η αξιολόγηση, ενημερώνονται οι γονείς σχετικά με τις υφιστάμενες δυσκολίες του παιδιού, αν χρειάζεται βάσει των δυσκολιών του παραπομπή σε άλλη ειδικότητα για περαιτέρω διερεύνηση, το αν χρήζει αποκαταστασιακού προγράμματος ή όχι και εν τέλει ορίζεται η συχνότητα με την οποία θα παρακολουθεί συνεδρίες στο κέντρο μας.

Τελικοί αποδέκτες των ενεργειών μας είναι τα παιδιά και η οικογένεια. Οι ανάγκες τους αποτελούν κίνητρο και γνώμονα για τις πράξεις μας.

Συνεργάτες

Αllou Fun Park

Σύλλογοι

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών CPLOL - Νόμιμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοθεραπευτών και Λογοπεδικών Royal College of Speech & Language Therapist - Μεγάλη Βρετανία. American Speech - Language - Hearing Association (ASHA)

Δυσλεξία

.

Βρείτε μας στο :

Twitter

Πως θα μας βρείτε

Πως θα μας βρείτε